Published procurements
NameJournal numberContracting unitPublication dateTender reception deadline Time left 
Sum: 10
Blod- och vätskevärmare LS1410-1215 1/29/20153/10/2015 11:59 PM GMT+15d 20h 30m  More...
Ljuskällor 2015 LS1406-0772 2/5/20153/17/2015 11:59 PM GMT+112d 20h 30m  More...
Patientnära panel-pc, stationära datorer, bildskärmar och tillbehör LS 1409-1071 2/11/20153/23/2015 11:59 PM GMT+118d 20h 30m  More...
Sårbehandling Special 2016:Del 1 hälsoekonomi LS 1404-0456 11/10/20143/23/2015 11:59 PM GMT+118d 20h 30m  More...
Rekryteringsannonsering 2015 LS1403-0301 2/12/20153/24/2015 11:59 PM GMT+119d 20h 30m  More...
Inkontinensartiklar 2015 LS 1408-0940 2/13/20153/25/2015 11:59 PM GMT+120d 20h 30m  More...
IT-tillbehör LS1405-0581 2/20/20153/31/2015 11:59 PM GMT+126d 20h 30m  More...
Skelettimplantat avseende Höft- och knäimplantat, Axel och arbågsproteser LS 1409-1030 2/20/20154/1/2015 11:59 PM GMT+127d 20h 30m  More...
Skelettimplantat avseende Artroskopiska Implantat LS 1409-1028 2/24/20154/9/2015 11:59 PM GMT+135d 20h 30m  More...
Skelettimplantat avseende Ryggimplantat LS 1409-1029 2/25/20154/9/2015 11:59 PM GMT+135d 20h 30m  More...