Published procurements
NameJournal numberContracting unitPublication dateTender reception deadline Time left 
Sum: 11
Fotograftjänster 2015 LS 1409-1034 4/16/20155/26/2015 11:59 PM GMT+24d 7h 32m  More...
Däck till ambulanssjukvården LS 1412-1444 4/2/20155/28/2015 11:59 PM GMT+26d 7h 32m  More...
Ljuskällor 2015, LS 2015-0528 4/24/20156/4/2015 11:59 PM GMT+213d 7h 32m  More...
Medarbetaruppföljning 2016 LS 1411-1407 4/29/20156/8/2015 11:59 PM GMT+217d 7h 32m  More...
Konsulttjänster vid granskning av vårdgivares följsamhet till avtal och lag LS2015-0170 4/30/20156/9/2015 11:59 PM GMT+218d 7h 32m  More...
Tryckmätningsset 2016 LS 2015-0351 5/6/20156/15/2015 11:59 PM GMT+224d 7h 32m  More...
Läkemedel på rekvisition 2016 LS 2015-0112 5/7/20156/17/2015 11:59 PM GMT+226d 7h 32m  More...
Optikertjänst inklusive glasögonglas och kontaktlinser till personer med afaki eller diplopi 2016 LS 1412-1489 5/7/20156/17/2015 11:59 PM GMT+226d 7h 32m  More...
Kuvöser LS 1410-1108 5/13/20156/22/2015 11:59 PM GMT+231d 7h 32m  More...
Steriliseringsprodukter Tilläggsupphandling 2014 SLL448 LS 2015-0572 5/20/20156/29/2015 11:59 PM GMT+238d 7h 32m  More...
Peritonealdialysvätskor och tillbehör 2016 LS 2015-0468 5/21/20157/1/2015 11:59 PM GMT+240d 7h 32m  More...