Published procurements
NameJournal numberContracting unitPublication dateTender reception deadline Time left 
Sum: 13
Reparation/konservering av konst 2015 LS1208-1104 5/28/20157/3/2015 11:59 PM GMT+21h 45m  More...
Fotograftjänster 2015 LS 1409-1034 4/16/20157/6/2015 11:59 PM GMT+23d 1h 45m  More...
Strålskärmad Skyddsventilation LS 1412-1505 6/24/20158/10/2015 11:59 PM GMT+238d 1h 45m  More...
Planerad specialiserad rehabilitering vid astma och KOL LS 2015-0491 6/3/20158/12/2015 11:59 PM GMT+240d 1h 45m  More...
Språktolkservice 2016 LS 2015-0191 6/3/20158/24/2015 11:59 PM GMT+252d 1h 45m  More...
CTG LS 2015-0621 6/29/20158/31/2015 11:59 PM GMT+259d 1h 45m  More...
Anestesi- och intensivvårdsartiklar 2016 SLL510 LS 1412-1492 6/8/20159/1/2015 11:59 PM GMT+260d 1h 45m  More...
Lagerberedningar på rekvisition 2016 LS 2015-0790 6/24/20159/1/2015 11:59 PM GMT+260d 1h 45m  More...
Licensläkemedel på rekvisition 2016 LS 2015-0791 6/24/20159/1/2015 11:59 PM GMT+260d 1h 45m  More...
Pensionadministration 2016 LS1403-0302 6/22/20159/4/2015 11:59 PM GMT+263d 1h 45m  More...
Anestesiarbetsstationer till NKS och Karolinska Universitetssjukhuset LS 1311- 1420 6/24/20159/7/2015 11:59 PM GMT+266d 1h 45m  More...
Konsulttjänster och utbildning inom miljö och hållbarhet 2015 LS 2015-0635 6/18/20159/11/2015 11:59 PM GMT+270d 1h 45m  More...
Nya lokaler för S:t Eriks Ögonsjukhus   6/15/201510/30/2015 11:59 PM GMT+2119d 1h 45m  More...