Published procurements
NameJournal numberContracting unitPublication dateTender reception deadline Time left 
Sum: 8
Teknikkonsult driftsorganisatoriska frågor NKS-bygg LS 1310-1307 4/15/20144/30/2014 11:59 PM GMT+26d 17h 39m  More...
Drift av hjälpmedelsverksamhet för förbrukningshjälpmedel 2015 LS 1310-1235 2/17/20145/2/2014 11:59 PM GMT+28d 17h 39m  More...
Certifierad utbildning om jämlikhet, jämställdhet och mångfald för chefer respektive handläggare LS 1311-1452 3/26/20145/6/2014 11:59 PM GMT+212d 17h 39m  More...
Diatermiplattor 2014 LS 1403-0346 3/26/20145/6/2014 11:59 PM GMT+212d 17h 39m  More...
Laboratorieutrustning med tillbehör 2014 LS 1309-1180 3/27/20145/6/2014 11:59 PM GMT+212d 17h 39m  More...
Acceleratorer & Brachy till MT-projekter för NKS LS 1310-1308 4/10/20145/13/2014 11:59 PM GMT+219d 17h 39m  More...
Provtagningskit för immunologiskt avföringsprov till kolorektalcancerscreeningprogrammet LS 1302-0261 4/7/20145/19/2014 11:59 PM GMT+225d 17h 39m  More...
Perifer angio och neuroradiologiprodukter, tilläggsupphandling 2014 LS 1404-0493 4/16/20146/2/2014 11:59 PM GMT+239d 17h 39m  More...