NameJournal numberContracting unitPublication dateTender reception deadline Time left 
Sum: 12
Ambulanshelikoptertjänst SLL1142 2015 LS 1310-1372 12/2/20152/12/2016 11:59 PM GMT+11d 18h 38m  More...
Återtags- och logistiktjänst LS 1405-0626 10/22/20152/15/2016 11:59 PM GMT+14d 18h 38m  More...
Koronar angio och PCI-produkter 2016, del 1 LS 2016-0024 1/20/20162/29/2016 11:59 PM GMT+118d 18h 38m  More...
Sjukhusöverg. system för hantering av MT-data LS 2015-1296 1/28/20163/1/2016 11:59 PM GMT+119d 18h 38m  More...
Patientnära analysinstrument och snabbtester 2016 LS 2015-0892 1/19/20163/7/2016 11:59 PM GMT+125d 18h 38m  More...
Barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvård med lokal mottagningsverksamhet inom sydöstra länet omfattande kommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö LS 2015-1186 1/27/20163/14/2016 11:59 PM GMT+132d 18h 38m  More...
Mediebyrå, inriktning rekrytering 2016 LS 2015-1540 2/1/20163/14/2016 11:59 PM GMT+132d 18h 38m  More...
Psykiatrisk vård för vuxna med geografiskt områdesansvar i Nordöstra länet LS 2015-1294 1/27/20163/14/2016 11:59 PM GMT+132d 18h 38m  More...
Psykiatrisk öppenvård för vuxna med geografiskt områdesansvar LS 2015-1293 1/27/20163/14/2016 11:59 PM GMT+132d 18h 38m  More...
Psykiatrisk öppenvård med inriktning mot svåra depressions- och/eller ångesttillstånd LS 2015-1295 1/27/20163/14/2016 11:59 PM GMT+132d 18h 38m  More...
Suturer tillägg LS 1309-1086 2/9/20163/21/2016 11:59 PM GMT+139d 18h 38m  More...
Robotiserat fryslager LS2015-1330 1/29/20163/23/2016 11:59 PM GMT+141d 18h 38m  More...