Published procurements
NameJournal numberContracting unitPublication dateTender reception deadline Time left 
Sum: 11
Husgerådsartiklar 2015 LS 1404-0491 8/11/20149/22/2014 11:59 PM GMT+25d 25m  More...
Ambulanshelikoptertjänst SLL1142 LS 1310-1372 6/18/20149/30/2014 11:59 PM GMT+213d 25m  More...
Sängar och bäddutrustning 2015 LS1404-0457 8/20/20149/30/2014 11:59 PM GMT+213d 25m  More...
Drift och Förvaltningstjänster av IT-system LS1401-0077 8/27/201410/6/2014 11:59 PM GMT+219d 25m  More...
Intraokulära Linser med operationstillbehör STEÖ2014/0082 8/19/201410/6/2014 11:59 PM GMT+219d 25m  More...
Maskinell dosdispensering av läkemedel för slutenvård LS 1403-0304 8/25/201410/6/2014 11:59 PM GMT+219d 25m  More...
Städtjänster till Landstingsstyrelsens förvaltning 2014 1405-0577 9/4/201410/7/2014 11:59 PM GMT+220d 25m  More...
Konstkonsulter 2014 1408-0950 9/10/201410/9/2014 11:59 PM GMT+222d 25m  More...
Surfplattor LS1405-0580 8/29/201410/10/2014 11:59 PM GMT+223d 25m  More...
Bencement, 2015 LS1310-1337 9/5/201410/15/2014 11:59 PM GMT+228d 25m  More...
Bråckpluggar och nät 2014 LS 1111-1570 9/16/201410/27/2014 11:59 PM GMT+240d 25m  More...