Published procurements
NameJournal numberContracting unitPublication dateTender reception deadline Time left 
Sum: 14
Läkemedel på rekvisition 2015 LS 1401-0141 5/14/20147/31/2015 11:59 PM GMT+22d 10h 35m  More...
Strålskärmad Skyddsventilation LS 1412-1505 6/24/20158/10/2015 11:59 PM GMT+212d 10h 35m  More...
Planerad specialiserad rehabilitering vid astma och KOL LS 2015-0491 6/3/20158/12/2015 11:59 PM GMT+214d 10h 35m  More...
Språktolkservice 2016 LS 2015-0191 6/3/20158/24/2015 11:59 PM GMT+226d 10h 35m  More...
CTG LS 2015-0621 6/29/20158/31/2015 11:59 PM GMT+233d 10h 35m  More...
Anestesi- och intensivvårdsartiklar 2016 SLL510 LS 1412-1492 6/8/20159/1/2015 11:59 PM GMT+234d 10h 35m  More...
Lagerberedningar på rekvisition 2016 LS 2015-0790 6/24/20159/1/2015 11:59 PM GMT+234d 10h 35m  More...
Licensläkemedel på rekvisition 2016 LS 2015-0791 6/24/20159/1/2015 11:59 PM GMT+234d 10h 35m  More...
Pensionadministration 2016 LS1403-0302 6/22/20159/4/2015 11:59 PM GMT+237d 10h 35m  More...
Anestesiarbetsstationer till NKS och Karolinska Universitetssjukhuset LS 1311- 1420 6/24/20159/7/2015 11:59 PM GMT+240d 10h 35m  More...
Konsulttjänster och utbildning inom miljö och hållbarhet 2015 LS 2015-0635 6/18/20159/11/2015 11:59 PM GMT+244d 10h 35m  More...
Datortomograf Norrtälje sjukhus XC1507-0381 7/28/20159/17/2015 11:59 PM GMT+250d 10h 35m  More...
Koboltutrustning till NKS   7/9/20159/25/2015 11:59 PM GMT+258d 10h 35m  More...
Nya lokaler för S:t Eriks Ögonsjukhus   6/15/201510/30/2015 11:59 PM GMT+293d 10h 35m  More...