Published procurements
NameJournal numberContracting unitPublication dateTender reception deadline Time left 
Sum: 11
Sugpumpar, Sugförbrukning flergångs/engångs LS 1406-0804  11/13/201412/22/2014 11:59 PM GMT+13d 20m  More...
Bråckpluggar och nät, tilläggsupphandling LS 1411-1272 11/24/20141/12/2015 11:59 PM GMT+124d 20m  More...
Invasiva barnventilatorer LS1405-0603 11/19/20141/15/2015 11:59 PM GMT+127d 20m  More...
Konsulttjänster - Ekonomiska och finansiella området LS 1410-1222 12/3/20141/16/2015 11:59 PM GMT+128d 20m  More...
Konsulttjänster - Strategi och management LS 1410-1219 12/3/20141/16/2015 11:59 PM GMT+128d 20m  More...
Gaser och utrustning 2015 SLL175 LS1411-1401 12/5/20141/19/2015 11:59 PM GMT+131d 20m  More...
Hjärtultraljud till Norrtälje sjukhus XC1411-0841 11/20/20141/19/2015 11:59 PM GMT+131d 20m  More...
Undersökningshandskar, 2015 LS 1409-1016 11/27/20141/19/2015 11:59 PM GMT+131d 20m  More...
Patientmonitoreringssystem till Akutkliniken i Solna K1553-2014 12/18/20142/2/2015 11:59 PM GMT+145d 20m  More...
Invasiva neonatalventilatorer LS 1412-1437 12/19/20142/9/2015 11:59 PM GMT+152d 20m  More...
Sårbehandling Special 2016:Del 1 hälsoekonomi LS1404-0456 11/10/20143/23/2015 11:59 PM GMT+194d 20m  More...