Published procurements
NameJournal numberContracting unitPublication dateTender reception deadline Time left 
Sum: 15
Instrument och sjukvårdsartiklar, 2015 LS 2015-0124 9/7/201510/19/2015 11:59 PM GMT+210d 6h 3m  More...
Tillverkning, leverans och service av Öroninsatser 2016 LS 1405-0578 9/11/201510/22/2015 11:59 PM GMT+213d 6h 3m  More...
Diatermiutrustning LS 1410-1216 10/8/201510/26/2015 11:59 PM GMT+217d 6h 3m  More...
Sårbehandling med undertryck 2016 LS 2015-0698 9/16/201510/26/2015 11:59 PM GMT+217d 6h 3m  More...
Non-invasiv vuxenventilator LS 2015-1034 10/6/201510/29/2015 11:59 PM GMT+220d 6h 3m  More...
Nya lokaler för S:t Eriks Ögonsjukhus   6/15/201510/30/2015 11:59 PM GMT+221d 6h 3m  More...
Diskdesinfektorer & torkskåp för flexibla endoskop till NKS   10/1/201511/2/2015 11:59 PM GMT+224d 6h 3m  More...
Operationshandskar, 2016 LS 2015-0869 9/23/201511/2/2015 11:59 PM GMT+224d 6h 3m  More...
Vaccin och tuberkulosdiagnostikum 2016 LS2015-0834 9/21/201511/2/2015 11:59 PM GMT+224d 6h 3m  More...
SLLnet, Stockholms läns landstings gemensamma elektroniska nätverk för data, tal och bild - Ansökningsinbjudan LS 2015-0515 10/9/201511/9/2015 11:59 PM GMT+231d 6h 3m  More...
Frukt till anställda LS 2015-1098 10/2/201511/11/2015 11:59 PM GMT+233d 6h 3m  More...
Hörapparater 2016 1412-1490 9/30/201511/11/2015 11:59 PM GMT+233d 6h 3m  More...
Patientidentifikation LS 2015-0842 10/1/201511/11/2015 11:59 PM GMT+233d 6h 3m  More...
nCPAP-drivenhet LS 1405-0606 10/6/201511/12/2015 11:59 PM GMT+234d 6h 3m  More...
Dokumentproduktion Multifunktionsskrivare (MFP) med tillhörande tjänster LS 2015-1147  10/6/201511/16/2015 11:59 PM GMT+238d 6h 3m  More...