NamnDiarienummerUpphandlande enhetPubliceringsdatumSista inlämningsdatum Tid kvar 
Antal: 16
Läkemedelsautomater, förrådshanteringssystem samt Styrsystem LS2015-0218 2016-12-082017-01-25 23:59 GMT+11d 1t 31m  Visa mer
Bråckpluggar och nät, 2017 LS 2016-1000 2016-12-092017-01-26 23:59 GMT+12d 1t 31m  Visa mer
Konjugerat pneumokockvaccin och rabiesvaccin 2017 LS 2016-1083 2016-12-072017-01-26 23:59 GMT+12d 1t 31m  Visa mer
Hörapparater 2016 - tilläggsupphandling LS 1412-1490 2016-11-232017-01-27 23:59 GMT+13d 1t 31m  Visa mer
Tjänster inom klinisk laboratoriemedicin LS 2016-1310 2016-11-232017-01-30 23:59 GMT+16d 1t 31m  Visa mer
Förbandsartiklar 2017 Tillägg LS2016-1528 2016-12-222017-02-08 23:59 GMT+115d 1t 31m  Visa mer
Transducerskydd för ultraljudsprober nationellt LS: 2015-0954 2016-12-292017-02-08 23:59 GMT+115d 1t 31m  Visa mer
Endoskopiartiklar 2017 LS 2016-1062 2016-12-222017-02-09 23:59 GMT+116d 1t 31m  Visa mer
Nationell upphandling nab-paklitaxel 2017 LS 2016-0694 2017-01-052017-02-09 23:59 GMT+116d 1t 31m  Visa mer
Urologiprodukter 2017 LS 2016-1061 2016-12-222017-02-09 23:59 GMT+116d 1t 31m  Visa mer
Tjänster inom medicinsk radiologi LS 2016-1309 2016-11-232017-02-13 23:59 GMT+120d 1t 31m  Visa mer
Blodprovtagningsartiklar 2017 LS 2016-0554 2017-01-122017-02-21 23:59 GMT+128d 1t 31m  Visa mer
Laboratorieartiklar 2017 LS 2016-0555 2017-01-122017-02-21 23:59 GMT+128d 1t 31m  Visa mer
Läkemedel på rekvisition 2017 del 2 LS 2016-0684 2017-01-112017-02-21 23:59 GMT+128d 1t 31m  Visa mer
Nationell Upphandling PD1-hämmare 2017 LS 2016-1259 2017-01-232017-03-03 23:59 GMT+138d 1t 31m  Visa mer
Dosdispensering av läkemedel för öppenvården 2017 LS 2016-1081 2017-01-242017-03-06 23:59 GMT+141d 1t 31m  Visa mer