Upphandling:
Specialiserad beroendevård
Ansvarig handläggare:
Kristin Seglare

Information

Tilldelningsbeslut i upphandling av Specialiserad beroendevård.

Avtalsspärr löper till och med 2018-04-23.